3tToner

Тонер касетите се превръщат в канцерогенни отпадъци 27.10.2014

Начало >> Полезно
Тонер касетите се превръщат в канцерогенни отпадъци

В България има множество вносители на офис техника и тонер касети. Знаете ли, че само една от тези фирми внася около 40 тона тонер касети месечно? А когато свършат, тези 40 тона тонер касети се превръщат в 20 тона опасни канцерогенни отпадъци! Статистиката сочи, че за разпадането на една тонер касета в естествени условия са нужни 5 века. Практиката в Европа и САЩ е производителите да водят честни и открити кампании по обратно събиране на всички пуснати на пазара тонер касети за рециклиране. Препоръчваме пълнене на тонер касети или предаването им за рециклиране. Този процес е изцяло за тяхна сметка.

В България такава ангажираност липсва както от страна на държавата, така и от страна на вносителите. Нито една корпорация, внасяща в България офис техника, не иска да плаща за обратното събиране и рециклиране тонер касети, или на негодните за употреба офис техники и консумативи, носещи нейното лого.

Днес децата ни масово страдат от всякакъв алергии, включително и към най-естествения за тях продукт - майчиното мляко. Помислете за това и попитайте колко от майките работят в офиси с копирни машини и лазерни принтери? За съжаление този пример не е случаен, вредното въздействие е доказано и именно затова законите задължават събирането и рециклирането на тези отпадъци, или ползването им чрез повторно зареждане на тонер касети. Ето защо е необходим ясен ангажимент към околната среда и към хората. Радващото е, че в България вече има фирма-пионер, която е решила да поеме тази отговорност към потребителите и към природата.

Тонер касети от 3Т Сънлайс

3Т Съплайс провежда последователна и ефективна политика по отношение намаляване на замърсяването на околната среда. Фирмата използва т.нар. "затворен цикъл" на процесите на рециклиране и преработва всички събрани тонер касети, като произвежда собствена марка тонер касети – 3tTONER. Ангажимент на 3Т Съплайс е да гарантира, че нито една тонер касета не отива в обществените контейнери за отпадъци или на сметищата (регламентирани или не). Събраните отработени празни тонер касети се преработват отново в производствен цех и се връщат на пазара като краен готов продукт от златна или сребърна серия 3tTONER касети. Това са качествени, съвместими, 100% рециклирани тонер касети за лазерни принтери, копирни машини, мултифункционални устройства и факс апарати. Произведените в България 3ttoner тонер касети допринасят за опазване на околната среда, в която живеем ние и нашите деца. Затова всички, които ползват в работното си ежедневие рециклираните в България тонер касети, също дават своя принос за опазване на околната среда и здравето на хората. Този жест им се отплаща, защото на практика те получават качество, съизмеримо (а понякога и по-високо) с това на новата оригинална касета, но заплащат значително по-малко. В допълнение този продукт има 100 % доживотна гаранция.

Абонамент

Желаете ли да се абонирате за нашия бюлетин?

Поръчка

Продължете като
Продължи с пазаруването

Контакти

0700 18408

Национален телефон за поръчки

Регистрация

  • Общите условия

Вход

Забравена парола

  • IBAN: BG51 UNCR 7000 1501 7295 81
  • BIC: UNCRBGSF - УниКредит Булбанк АД